سخنگوی پویش مردمی یوز تا ابد: پارک ملی توران امسال از دام اهلی خالی می ماند

باغ من: سخنگوی پویش مردمی یوز تا ابد اعلام نمود: با خروج بهره برداران دو مرتع دیگر در محدوده پارک ملی توران، تابحال ۷۵۰۰ واحد دامی از این پارک ملی خارج شده است.سخنگوی پویش مردمی […]

Read More →