مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام منصوب گردید

باغ من: ایلام-مدیرکل جدید حفاظت محیط زیست استان ایلام منصوب گردید.به خبرنگار مهر، اسدالله هاشمی از سوس رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به سمت مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ایلام منصوب گردید. قبل از این […]

Read More →