در گفتگو با مهر عنوان شد؛ عوارض انتشار دودغلیظ درهویزه، ۲۰۷ نفر به مراکز درمانی رجوع کردند

باغ من: اهواز ـ معاون درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور هواز از رجوع بیش از ۲۰۰ نفر در هویزه به مراکز درمانی به دلیل انتشار دود آتش سوزی هورالعظیم اطلاع داد. مهران ورناصری در […]

Read More →