مدیریت منابع آب و سهم محیط زیست (۱) آب مازاد سدها به محیط زیست نرسید، مدیریت آب با قوه قهریه نمی گردد

باغ من: محیط زیست می گوید وزارت نیرو بر خلاف تعهداتش همه آب مازادی که می توانست در اختیار دریاچه ارومیه قرار گیرد را رهاسازی نکرده اما وزارت نیرو می گوید تشخیص مازاد بودن آب […]

Read More →