تشریح تهدیدها و فرصت های سازمان حفاظت محیط زیست در هفته دولت

باغ من: کریم شافعی، معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست به مناسبت هفته دولت تهدید ها و فرصت های سازمان حفاظت محیط زیست را شرح داد. به گزارش باغ من […]

Read More →