رئیس منطقه حفاظت شده منطقه پرور مهدی شهر: ۳ چادر گاو بانگی در منطقه حفاظت شده پرور مهدی شهر برپا شد

باغ من: مهدیشهر – رئیس منطقه حفاظت شده پرور از برپایی سه چادر گاو بانگی و حفاظتی در این منطقه اطلاع داد و اظهار داشت: این اقدام همه ساله در جهت حفظ گونه باارزش مرال(گوزن […]

ادامه مطلب →