مدیر دفتر استان آذربایجان غربی ستاد احیای دریاچه ارومیه ۴۸۰ هکتار نهال کاری در اطراف دریاچه ارومیه

باغ من: مدیر دفتر استان آذربایجان غربی ستاد احیای دریاچه ارومیه اظهار داشت: محیط زیست در زمینهای اطراف دریاچه ۴۸۰ هکتار نهال کاری و کاشت درختان شورگز انجام داده و تثبیت کرده است. به گزارش […]

ادامه مطلب →