جوابیه محیط زیست درباره پروژه انتقال آب سبزکوه و توضیحات مهر

باغ من: خبرگزاری مهر طی گزارشی از فشار بر دفتر ارزیابی سازمان محیط زیست برای بازبینی مجدد پروژه انتقال آب سبزکوه جهت صدور مجوزارزیابی خبرداده بود که سازمان محیط زیست درجوابیه ای به این خبر […]

ادامه مطلب →