درخواست محیط زیست از شهرداری و پلیس برای برخورد با یک تخلف

باغ من: رییس اداره محیط زیست شهر تهران با اشاره به اینکه محیط زیست ابزار قانونی لازم برای برخورد با ماشین شویی در کنار خیابان را ندارد، اظهار داشت: در خواست و توقع ما از […]

ادامه مطلب →