راه اندازی چندین سامانه الکترونیکی در سازمان حفاظت محیط زیست

باغ من: سرپرست دفتر فناوری اطلاعات سازمان محیط زیست، از تکمیل سامانه تبادل اطلاعات سازمان های مردم نهاد، سامانه گزارش های ارزیابی زیست محیطی و همینطور شروع طراحی چند سامانه الکترونیکی دیگر اطلاع داد. به گزارش […]

ادامه مطلب →