دانشجویان بهترین تسهیل گران فعالیت های محیط زیستی هستند

باغ من: رییس جهاد دانشگاهی مازندران اظهار داشت: در زمینه فعالیت های محیط زیستی نهضت تسهیل گران محیط زیست باید شکل بگیرد و دانشجویان بهترین قشر برای کار تسهیل گری هستند.به گزارش باغ من به […]

ادامه مطلب →