رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران عنوان کرد؛ غفلت از بهره برداری از پساب ها در شهر تهران

باغ من: رییس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران اظهار داشت: متاسفانه به علت عدم اتخاذ راهکارهای لازم جهت استفاده از پساب های فاضلاب، کلیه پساب ها به سمت جنوب شهر تهران جاری می گردد.به گزارش […]

ادامه مطلب →