توافقنامه آب و هوایی؛دستاوردها و هزینه های-۳ جای خالی دیدگاه متخصصان در پیوستن به توافق پاریس

باغ من: رئیس اندیشکده اقلیم و آمایش سرزمین می گوید بحران های محیط زیستی ایران ناشی از سوء مدیریت است و در فرایند تصمیم گیری در پیوستن به موافقت نامه پاریس از متخصصان اقلیم شناسی […]

ادامه مطلب →