معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست: اعضای هیئت علمی دانشکده محیط زیست دنبال شغل تازه نباشند

باغ من: امیدی نیا در پاسخ به شبهات مطرح شده درباره حذف هیئت علمی کنونی در رشته هایی مثل شیمی و معدن با تغییر رویکرد دانشکده محیط زیست اعلام نمود: این دانشکده همچنان به متخصص […]

Read More →

معاون سازمان محیط زیست خبرداد؛ سرشماری حیات وحش با تجهیزات جدید، صدورپروانه شکار برپایه ظرفیت برد

به گزارش باغ من ظهرابی اعلام نمود: از این پس استان های خواستار صدور پروانه شکار باید وضعیت دقیق زیستگاه های خویش را بررسی و درگزارشی به سازمان ارائه نمایند. سرشماری حیات وحش هم با […]

Read More →