رییس سازمان هواشناسی عنوان کرد؛ هواشناسی درخدمت مدیریت خطر، کشاورزان مخاطب مهم سازمان هواشناسی اند

باغ من: رییس سازمان هواشناسی اظهار داشت: حوزه کشاورزی از حساس ترین بخش های کشور است چونکه مواد غذایی کشور را تأمین می کند. کل فعالیت حوزه کشاورزی شدیداً وابسته به شرایط جوی و پیش […]

ادامه مطلب →