معاون سازمان محیط زیست خبرداد؛ سرشماری حیات وحش با تجهیزات جدید، صدورپروانه شکار برپایه ظرفیت برد

به گزارش باغ من ظهرابی اعلام نمود: از این پس استان های خواستار صدور پروانه شکار باید وضعیت دقیق زیستگاه های خویش را بررسی و درگزارشی به سازمان ارائه نمایند. سرشماری حیات وحش هم با […]

ادامه مطلب →