در گفتگو با مهر عنوان شد؛ خطر انقراض بیخ گوش گوزن زرد ایرانی، جمعیت رو به کاهش است

باغ من: خطر انقراض گوزن زرد ایرانی این گونه نادر و ثمین را تهدید می کند و به سبب شرایط نامناسب زیستی جمعیت این گونه در حال کاهش است. خبرگزاری مهر- گروه استانها: سکینه اسمی […]

Read More →