برف و باران در شمال شرق، فردا آسمان هوای کشور صاف است

باغ من: سازمان هواشناسی اعلام نمود: امروز در بعضی نقاط شمال شرق کشور بارش پراکنده پیش بینی شده اما فردا برای غالب مناطق کشور آسمانی صاف پیش بینی میگردد. مدیر کل پیش بینی و آگهی […]

ادامه مطلب →