گزارش باغ من به نقل از مهر؛ پویش مردمی برای حفاظت از درختان زاگرس، به داریار بپیوندید

به گزارش باغ من پویش مردمی داریار برای حفاظت از زاگرس و ارتقای فرهنگ نگهداری از درختان شروع به کار کرده است. به گزارش باغ من به نقل از مهر، پویش مردمی «داریار» برای حفظ […]

Read More →

کالیفرنیا چگونه آب زیرزمینی را مدیریت می کند؟ (۲) افت ۵، ۷ متری آب های زیرزمینی، اطلاعات آنلاین در اختیار همه کاربران

به گزارش باغ من برترین تولیدکننده محصولات کشاورزی در آمریکا بامشکلاتی مانند نشست زمین، افت کیفیت آب زیرزمینی و پیشروی آب شور دریا مواجه می باشد. مجلس کالیفرنیا در سال ۲۰۱۴ قانونی رابرای توقف این […]

Read More →