افزایش بازیافت در چین بعد از ممنوعیت واردات پسماندهای خارجی

به گزارش باغ من چین بعد از گسترش ممنوعیت در واردات زباله های خارجی به این کشور می خواهد در کمپینی جهت استفاده بهتر از منابع خود تا آخر سال آینده ۱۰۰ پایگاه جدید بازیافت […]

ادامه مطلب →