مدیرکل محیط زیست استان تهران؛ نمایندگی محیط زیست فرودگاه امام(ره) راه اندازی می شود

باغ من: مدیرکل محیط زیست استان تهران، اظهار داشت: نمایندگی محیط زیست شهر ری در فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) با عنایت به مسائل محیط زیستی در گمرک راه اندازی می شود. به گزارش باغ […]

ادامه مطلب →