با انعقاد تفاهم نامه ای میان معاونت علمی و وزارت علوم؛ پایان نامه های فناورانه حوزه آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست حمایت می شوند

باغ من: در امتداد انعقاد تفاهم نامه ای میان ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های […]

ادامه مطلب →