مهر بررسی کرد؛ اماواگرهای مالچ پاشی در خوزستان، موافقان و مخالفان چه می گویند؟

به گزارش باغ من این روزها مالچ پاشی در استان خوزستان سروصدای بسیاری به پا کرده است. مخالفان در فضای مجازی آنرا عامل مرگ گیاهان و جانوران می دانند درحالی که موافقان آنرا نجات بخش […]

ادامه مطلب →