استاد سم شناسی اکولوژی ایران مطرح کرد؛ استفاده از سموم سرطان زا در کشاورزی ایران

به گزارش باغ من استاد سم شناسی اکولوژی ایران اظهار داشت: استفاده از سموم در سبزی ها و میوه ها بالاتر از حد مجاز بوده به صورتی که طبق آخرین آزمایشات انجام شده در میوه […]

ادامه مطلب →