تشکیک در مبانی علمی توافق پاریس؛ عامل گرمایش زمین فعالیت انسان یا خورشید

به گزارش باغ من در مقابل ادعای بعضی از اقلیم شناسان که معتقدند گازهای گلخانه ای انسان ساخت عامل اصلی گرمایش زمین است، بسیاری دیگر از اقلیم شناسان معتقدند فعالیت های خورشیدی عامل اصلی این […]

ادامه مطلب →