یادداشت مهمان، ضرورت توجه به مسائل بهداشت، ایمنی و محیط زیست بعد از سیلاب

به گزارش باغ من فاضلاب سیلابی، مخلوطی از فاضلاب و آب های سطحی است که به دنبال بارندگی شدید پدید آمده است و امکان دارد حاوی موادشیمیایی، ترکیبات سمی، باکتری ها و ویروس ها باشد.خبرگزاری […]

Read More →