سازمان هواشناسی اعلام کرد ورود سامانه بارشی به کشور از روز شنبه

به گزارش باغ من بر مبنای علام سازمان هواشناسی و با ورود سامانه بارشی جدید به کشور، بارش ها در بعضی استان ها شدت خواهد داشت.به گزارش باغ من به نقل از مهر بر مبنای […]

ادامه مطلب →