متهم ردیف اول سیل مازندران کیست؟

باغ من: یک زمین شناس اظهار داشت: مقصر اصلی بروز خسارات فراوان سیل های اخیر خود انسان است برای اینکه عدم آینده نگری و باز کم توجهی به منابع طبیعی سبب شده تا رحمت های […]

ادامه مطلب →