معاون سازمان محیط زیست مطرح کرد نقش مؤثر تالاب ها در پیشگیری از افزایش خسارات سیل

باغ من: معاون سازمان محیط زیست اظهار داشت: قبل از وقوع سیل۳۰ کیلومتر از کانال های آبرسان منتهی به تالاب های سه گانه آلاگل، آلماگل و آجی گل توسط این سازمان وبا همکاری شرکت آب […]

ادامه مطلب →