رئیس محیط زیست شهر تهران: اجرای طرح های محیط زیستی، استفاده بهینه منابع را به همراه دارد

به گزارش باغ من زندی اظهار داشت: با آغاز به کار طرح های تصفیه پساب و بازچرخانی آب خصوصاً در شرایط کم آبی، صرفه اقتصادی و کمک شایانی به حفظ محیط زیست خواهد داشت. به […]

Read More →