اشتغالزایی در مناطق سیل زده بر مبنای شرایط زیست بوم باشد

به گزارش باغ من یک فعال حوزه کسب و کار اظهار داشت: اشتغالزایی در مناطق سیل زده باید بر مبنای شرایط زیست بوم باشد و دولت نمی تواند بدون آموزش، وظیفه خویش را تنها در […]

Read More →