در گزارش تکان دهنده سازمان ملل منتشر شد اعلام جرم ضد رفتار انسان ها با کره زمین

به گزارش باغ من برپایه تازه ترین گزارش سازمان ملل، خطر انقراض حدود یک میلیون گونه گیاهی و جانوری را در سراسر جهان تهدید می کند.به گزارش باغ من به نقل از ایسنا، شورای جهانی […]

Read More →