مدیر واحد پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران خبر داد امروز هوای تهران پاک است، حاکمیت شرایط جوی ناپایدار در پایتخت

باغ من: مدیر واحد پیش بینی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اینکه هم اکنون هوای تهران پاک است، اظهار داشت: وزش باد و باران موجب برقراری هوای مطلوب در تهران طی امروز […]

Read More →