زمین خواری در اطراف شهر تهران از عمده معضلات زیست محیطی استان

به گزارش باغ من مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان تهران سوژه زمین خواری در اطراف شهر تهران را از عمده ترین مشکلات استان دانست و اظهار داشت: تمام توان خودرا به کار خواهیم […]

Read More →

انواع ریموت کنترل مورد استفاده در منازل

باغ من: به طور معمول دستگاه های کنترل از را دور برای صدور فرمان از فاصله دور استفاده می شود. دو نوع ریموت کنترل موجود است. ریموت کنترل ریموت کنترل وسیله ای الکترونیکی برای کنترل […]

Read More →