انتقاد نماینده درگز از وعده های انتخاباتی مضر برای محیط زیست

به گزارش باغ من یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مجلس اظهار داشت: اینکه نماینده وعده انتخاباتی بدهد یا صرفا به مشکلات حوزه انتخابیه تاکید کند با کارکرد قوه مقننه در تضاد […]

Read More →