کاهش تعصب محیط زیستی، خطر جدی برای این حوزه است

به گزارش باغ من مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران اظهار داشت: مشکل ما در تعداد متخصصان حوزه محیط زیست نیست بلکه نگرش و میزان تعصب نسبت به محیط زیست ملاک اصلی است و اگر […]

Read More →

آلودگی نفتی و غیر نفتی اکوسیستم خلیج فارس را حساس کرده است

به گزارش باغ من معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست ضمن اشاره به اینکه خلیج فارس جزو مناطق حساس و خصوصاً حساس از نظر زیست محیطی اعلام شده است، اظهار داشت: سازمان حفاظت […]

Read More →