یک مسئول: حجم آب دریاچه ارومیه بیشتر از ۲ میلیارد مترمکعب افزایش یافت

باغ من: مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی از افزایش ۱۰۱ سانتیمتری تراز دریاچه ارومیه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل آگاهی داد.فرهاد سرخوش در گفت و گو با ایسنا […]

Read More →