گزارش باغ من؛ آغاز فصل حضورپرندگان مهاجر درتالاب میقان، وضعیت زیستگاه رصد می شود

باغ من: کوچ پرندگان مهاجر در فصل پاییز به تالاب میقان خالق صحنه های زیبایی است، اما به همان اندازه که زیبا است می تواند خطرآفرین باشد، چونکه گاهی این پرندگان عامل انتقال ویروس آنفلوآنزا […]

Read More →