تاثیر پروژه های انتقال آب بر وقوع سیل

باغ من: دغدغه بارش بیش از اندازه متعادل و احتمال وقوع سیل در حالی در ایران پررنگ شده است که کارشناسان اعتقاد دارند که جریان های آبی رفتار طبیعی خودرا خواهند داشت اما زمانی که […]

Read More →

توضیح سازمان محیط زیست درباره انتقال آب دریای خزر

به گزارش باغ من سازمان حفاظت محیط زیست در یک رشته توئیت ضمن بیان توضیحاتی درباره پروژه انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی از موضع مشاور وزیر نیرو انتقاد نمود. به گزارش باغ من […]

Read More →