در گزارش باغ من عنوان شد؛ عدم توقف نسل کشی پرندگان در جنوب

به گزارش باغ من یک فعال محیط زیست نسبت به آغاز مجدد نسل کشی پرندگان مهاجر در جنوب کشور اخطار داد و اظهار داشت: روزانه صدها لاشه از انواع پرندگان مهاجر بدون کوچکترین برخوردی در […]

Read More →