کلانتری: در شمال بوشهر اسکله و آبشیرین کن نخواهیم داشت

به گزارش باغ من رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت توسعه شمال استان بوشهر اظهار داشت:  با تفاهمات انجام شده در مورد منطقه ویژه شمال استان بوشهر اسکله و آبشیرین کن نخواهیم […]

Read More →