کفپوش اپوکسی و نحوه اجرای آن

اپوکسی که نام دیگر آن پولی پوکساید است از واکنش رزین اپوکساید با سخت کننده پولی آمین یا پلی آمید بدست می آید پولی پوکساید گستره کاربرد فراوانی دارد. اپوکسی که نام دیگر آن پولی […]

Read More →

براساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران؛ هوای تهران آلوده است

به گزارش باغ من شاخص کیفیت هوا روی عدد ۱۲۳ قرار دارد و امروز هوای تهران ناسالم می باشد.به گزارش باغ من به نقل از مهر، شاخص کیفیت هوا هم اکنون برپایه اعلام شرکت کنترل […]

Read More →