طی ۴۰ سال گذشته؛ ۷۵ درصد از جنگل های ایران به بخش خصوصی واگذار شده است

به گزارش باغ من ایسنا/البرز استاد جنگل داری و جنگل شناسی دانشگاه تهران وضعیت کنونی جنگل های کشور را وخیم دانست و اظهار داشت: در ایران باستان ۳۰ میلیون هکتار جنگل وجود داشته اما حالا […]

Read More →