معاون سازمان محیط زیست خبر داد پایش کیفی وکمی تالاب ها دردستور کارمحیط زیست

به گزارش باغ من لاهیجان زاده اظهار داشت: پایش کمی و کیفی تالاب ها در دستور کار ماست. مخصوصاً نیازمندیم که آخرین ورودی آب تالاب ها را بدانیم و در تلاشیم که در محل ورودی […]

Read More →

جهان بعد از آتش سوزی استرالیا چگونه خواهد بود؟

به گزارش باغ من درحالی این روزها چشم ها از گوشه گوشه دنیا نگران استرالیا و تنوع زیستی نابود شده در این کشور است که کارشناسان اخطار می دهند که استرالیا تنها یکی از نمونه […]

Read More →