معاون دفتر حیات وحش تشریح کرد؛ اولویت های کاری کمیته حفاظت از خرس های ایران

باغ من: معاون دفتر حیات وحش سازمان محیط زیست، راه اندازی درگاه اینترنتی، اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و برآورد جمعیت خرس های سیاه و قهوه ای را اولویت های کاری کمیته حفاظت از خرس […]

Read More →

آلودگی صوتی در ۱۵ نقطه تهران خطرناکست

باغ من: برمبنای اطلاعات ایستگاه های ثابت سنجش صوت در تهران، در ۱۵نقطه، آلودگی صوتی در مرحله خطرناک قرار دارد.به گزارش باغ من به نقل از مهر، برمبنای اطلاعات انتشار یافته از ایستگاه های ثابت […]

Read More →