شناسایی ۴۶ منطقه ناپایدار ساحلی در خلیج مکران

باغ من: در مطالعات اخیر پژوهشگران پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی نشان داده شد که در منطقه خلیج چابهار ۴۶ بلوک ناپایدار ساحلی شناسایی شده اند که باتوجه به توسعه کارهای اقتصادی در […]

Read More →