سایه مرگ از تالاب صالحیه دور شده اما

به گزارش باغ من ایسنا/البرز رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان نظرآباد با اشاره به اینکه اکوسیستم تالاب صالحیه بعد از یک دوره خشکی در حال بازسازی خود است اظهار داشت: اما کانال زهکشی که […]

Read More →