مدیرکل محیط زیست وزارت امور خارجه خبر داد تلاش وزارت امور خارجه برای معرفی جهانی شهر تالابی بندر خمیر

باغ من: مدیرکل محیط زیست وزارت امور خارجه اظهار داشت: فعالیتهای خیلی خوبی در زمینه های محیط زیستی در شهرستان بندر«خمیر» صورت گرفته است و وزارت امور خارجه برای معرفی جهانی این شهر تلاش می […]

Read More →