رئیس جهاد کشاورزی استان بوشهر خبر داد ریزش جدید ملخ ها طی چند روز آینده

باغ من: بوشهر رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر از ریزش جدید ملخ ها طی چند روز آینده آگاهی داد.محمدتقی منوچهری در گفت و گو با ایسنا با اشاره به بحران ملخ در استان بوشهر […]

Read More →