در گزارش باغ من مطرح شد ادعای حمله ملخ ها به تهران قابل قبول نیست

به گزارش باغ من رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش محیط زیست تهران اظهار داشت: ملخ ها در سال های گذشته در مناطق مستعد جنوبی تهران تخم گذاری کرده بودند. تا وقتی خسارت اقتصادی […]

Read More →